Zelfstandig kinderdagverblijf VZW Kids & Co biedt groepsopvang aan in twee opvanglocaties in Herent met 68 erkende opvangplaatsen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar.

De VZW Kids & Co werd eind 2013 opgericht om een antwoord te bieden aan het nijpende tekort aan kinderopvang in de regio Leuven-Herent. In 2017 openden we een nieuwe vestiging in de Persilstraat 53 B1 met 50 plaatsen, die in november 2020 werd uitgebreid met de naastliggende ruimte voor 18 bijkomende plaatsen. Alle 68 plaatsen zijn door Kind & Gezin vergund, waardoor ouders kunnen rekenen op een fiscaal attest.

Tot op heden werken met een vrije prijs, en niet met het inkomenstarief (IKT). De Vlaamse overheid creƫert IKT-plaatsen in functie van de lokale nood aan kinderopvang, alsook de budgettaire mogelijkheden van de overheid zelf. We gaan het engagement aan om ons bij elke uitbreiding van de IKT-plaatsen kandidaat te stellen. Gegeven de intentie van de Vlaamse overheid om het aantal IKT-plaatsen te doen toenemen, zijn wij hoopvol dat wij bij verdere uitbreidingen wel gekozen zullen worden.