Opinie

Opinie Ongelijk loon voor gelijk werk 11 oktober 2021

Opinie mbt Inkomensgerelateerde (IKG) tarifering 23 mei 2015

Presentatie Visie op betaalbare groepsopvang 23 mei 2015

Bijkomende toelichting bij opiniestuk 25 mei 2015

Kids & Co in de media

De Standaard 25 mei 2015:  Laat alle ouders betalen naargelang hun inkomen

De Morgen 25 mei 2015: Kind en Gezin: Subsidies over ouders laten verlopen niet goedkoper

GVA 25 mei 2015: Pleidooi voor grondige hervorming subsidies kinderopvang

De Tijd 25 mei 2015: Kind en Gezin tegen hervorming subsidies kinderopvang

VTM-Nieuws 6 januari 2014  Geen kinderopvang? Begin zelf een crèche

Nieuwsblad 4 januari 2014 Kinderopvang Kids & Co van start na faillissement

ROB TV 3 januari 2014 Kinderdagverblijven opnieuw open

Nieuwsblad 5 december 2013 Overnemer gevonden voor crèche Ukkie