VZW Kids & Co biedt groepsopvang aan in twee naast mekaar gelegen opvanglocaties in Herent. In totaal zijn er 68 opvangplaatsen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar, verdeeld over 4 leefgroepen.

Sinds 1 september 2023 ontvangt VZW Kids & Co voor 52 van de 68 plaatsen subsidies voor het aanbieden van kinderopvang op basis van het inkomenstarief (IKT). Voor de overige 16 plaatsen zijn er momenteel nog geen IKT-subsidies. Voor alle plaatsen wordt evenwel de ouderbijdrage berekend op basis van het inkomenstarief. Daarnaast wordt er ingezet op een lagere kindratio dan de regelgeving oplegt. De VZW Kids & Co verbindt er zich toe om minstens 3 FTE aan kinderverzorgenden meer in te zetten dan gefinancierd door de IKT-subsidies. Om de onderfinanciering op het vlak van zowel het aantal gesubsidieerde IKT-plaatsen, als op het vlak van de lagere kindratio op te vangen, wordt de mogelijkheid geboden om via co-financiering tussen te komen in de infrastructuur- en werkingskosten van de VZW Kids & Co. Zodra de Vlaamse overheid voor alle plaatsen IKT-subsidies toekent en/of een lagere kindratio financiert, zal de co-financiering afgebouwd kunnen worden.