VZW Kids & Co biedt groepsopvang aan in twee naast mekaar gelegen opvanglocaties in Herent. In totaal zijn er 68 opvangplaatsen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar, verdeeld over 4 leefgroepen.

Sinds 1 januari 2024 ontvangt VZW Kids & Co voor alle 68 plaatsen subsidies voor het aanbieden van kinderopvang op basis van het inkomenstarief (IKT). Daarnaast wordt er ingezet op een lagere kindratio dan de regelgeving oplegt. De VZW Kids & Co verbindt er zich toe om minstens 3 FTE aan kinderverzorgenden meer in te zetten dan gefinancierd door de IKT-subsidies. Om de onderfinanciering op het vlak van de lagere kindratio op te vangen, wordt de mogelijkheid geboden om via co-financiering tussen te komen in de infrastructuur- en werkingskosten van de VZW Kids & Co. Zodra de Vlaamse overheid voor een lagere kindratio voldoende financiert, zal de co-financiering afgebouwd kunnen worden.