Bij VZW Kids & Co werken dagelijks in totaal 19 à 20 collega’s in loonverband. Omdat het nieuwe decreet voorschrijft dat alle IKG-kinderdagverblijven met 19 opvangplaatsen of meer op termijn enkel nog met personeelsleden zullen kunnen werken, werd er gekozen om van in het begin met deze structuur te starten.

Het is belangrijk dat er op elk ogenblik voldoende aantal kinderbegeleiders aanwezig zijn. Elke groep wordt begeleid door 3 à 4 kinderverzorgsters die zich uitsluitend op de begeleiding van de kinderen kunnen toeleggen, aangevuld met 2 logistieke medewerkers. Daarnaast neemt de verantwoordelijke het dagelijkse beheer en coördinatie voor haar rekening. De penningmeester-secretaris zorgt voor de financieel-administratieve kant. De regelgeving schrijft voor dat er 1 begeleider is per schijf van 9 kinderen, en zelfs 1 per schijf van 14 (!) kinderen tijdens het rustmoment. Bij Kids & Co zijn er het grootste deel van de dag 3 begeleiders aanwezig, waardoor er bij volledige bezetting  een ratio is van 1 begeleider per 5,55 kinderen. Door meer begeleiding in te zetten, worden de kinderen meer en beter ondersteund. Ook is er op deze manier ruimte in de planning, waardoor bij ziekte van een collega of andere onverwachte gebeurtenis, nog altijd kwalitatieve opvang aangeboden kan worden.

Hieronder een korte presentatie van het team

Vereecken Kim:

    • Voorzitter VZW Kids & Co
    • Verantwoordelijk voor het dagdagelijks beheer

Van Lishout Joep

    • Penningmeester-secretaris VZW Kids & Co
    • Verantwoordelijk voor de boekhouding en personeelszaken

Collega’s:

Baran Suzan

Bollens Laura

Calluy Iris

De Graef Anneke

Geets Elise

Gelpkens Marco

Hellings Kirsten

Janssens Laila

Laermans Dorien

Ligterink Liesa

Nshuti Naila

Pipeleers Soon

Ringoet Stefanie

Ruelens Melissa

Sellekaerts Nathalie

Van Hauwe Steffi

Van Rechem Bo

Van Roosendael Katrijn

Van Uffelen Eva

Verbeek Luna

Verhaeghe Marie