Kids & Co is elke werkdag open van 6u45 tot 18u45, behalve op wettelijke feestdagen en tijdens de specifieke vakantieperiodes. In de maanden september tot en met juni zijn we eveneens open op zaterdagvoormiddagen van 9u00 tot 12u00. Voor opvang op zaterdag is een aparte reservering op voorhand vereist.

In 2023 is Kids & Co gesloten op:

  • 3 april tot en met 10 april
  • 1 mei
  • 19 en 20 mei
  • 29 mei
  • van 21 juli tot en met 4 augustus
  • 14 en 15 augustus
  • 1 november
  • van 22 december tot en met 29 december

Kalender 2023

Kalender 2024

De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het toepasselijke inkomenstarief. Om dit mogelijk te maken bezorgen de ouders aan Kids & co het kind-attest voor de start van de kinderopvang. Het middageten en een vieruurtje zijn inbegrepen, pampers niet (ouders worden gevraagd om deze mee te brengen). Voor de opvang op zaterdagochtenden is het aantal opvanguren beperkt tot max. 3 uur, waardoor 60 % van het individuele inkomenstarief van toepassing is.

Op dit ogenblik heeft de Vlaamse overheid voor enkel 52 van de 68 plaatsen de IKT-subsidies toegekend. Voor de overige 16 plaatsen worden er dus geen IKT-subsidies ontvangen. Daarnaast wordt er bij Kids & Co een lagere kindratio toegepast dan voorgeschreven door de regelgeving. Om de daaruit voortvloeiende onderfinanciering door de Vlaamse overheid op te vangen, bieden wij de mogelijkheid om via co-financiering te investeren in de infrastructuur- en werkingskosten van de kinderopvang. Voor voltijdse opvang bedraagt de co-financiering 360 EUR per maand, voor opvang gedurende 4 of 3 dagen per week, bedraagt de co-financiering resp. 288 en 216 EUR per maand. Ondernemingen of zelfstandigen kunnen deze investeringen in infrastructuur- en werkingskosten onder bepaalde voorwaarden aftrekken als beroepskosten.

Doordat de Vlaamse overheid niet voor alle plaatsen IKT-subsidies toekent, zijn een aantal plaatsen nog steeds aangeduid als “vrije prijs”-plaatsen, ook al worden de ouderbijdragen voor alle 68 plaatsen berekend op basis van het inkomenstarief. Voor kinderen in de “vrije prijs”-plaatsen, voorziet het Groeipakket (de nieuwe kinderbijslag) een participatietoeslag van 3,43 EUR per dag. Voor kinderen met een “IKT-plaats” is er geen participatietoeslag.

Indien de combinatie van ouderbijdrage, het wegvallen van de participatietoeslag en de co-financiering tot een hoger bedrag zou leiden dan 812 EUR per maand voor een voltijdse plaats (658 EUR en 494 EUR voor resp. 4- en 3-daagse opvang), dan wordt een korting op de co-financiering toegepast.

Meer informatie vindt u in ons Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk reglement Kids & Co v. augustus 2023