Kids & Co is elke werkdag open van 6u45 tot 18u45, behalve op wettelijke feestdagen en tijdens de specifieke vakantieperiodes. In de maanden september tot en met juni zijn we eveneens open op zaterdagvoormiddagen van 9u00 tot 12u00. Voor opvang op zaterdag is een aparte reservering op voorhand vereist.

In 2024 is Kids & Co gesloten op:

  • 1 januari
  • 1 april tot en met 7 april
  • 1 mei
  • 9 en 10 mei
  • 20 mei
  • van 22 juli tot en met 4 augustus
  • 15 en 16 augustus
  • 1 november
  • 11 november
  • van 23 december tot en met 31 december

Kalender 2024

Kalender 2025

De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het toepasselijke inkomenstarief. Om dit mogelijk te maken bezorgen de ouders aan Kids & co het kind-attest voor de start van de kinderopvang. Het middageten en een vieruurtje zijn inbegrepen, pampers niet (ouders worden gevraagd om deze mee te brengen). Voor de opvang op zaterdagochtenden is het aantal opvanguren beperkt tot max. 3 uur, waardoor 60 % van het individuele inkomenstarief van toepassing is.

De VZW Kids & Co krijgt voor alle 68 plaatsen de IKT-subsidies toegekend. Daarnaast wordt er bij Kids & Co een lagere kindratio toegepast dan voorgeschreven door de regelgeving. Om de daaruit voortvloeiende onderfinanciering door de Vlaamse overheid op te vangen, bieden wij de mogelijkheid om via co-financiering te investeren in de infrastructuur- en werkingskosten van de kinderopvang. Voor voltijdse opvang bedraagt de co-financiering 50 EUR per maand, voor opvang gedurende 4 of 3 dagen per week, bedraagt de co-financiering resp. 40 en 30 EUR per maand. Ondernemingen of zelfstandigen kunnen deze investeringen in infrastructuur- en werkingskosten onder bepaalde voorwaarden aftrekken als beroepskosten.

Meer informatie vindt u in ons Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement Kids & Co december 2023v3