Sinds 1 januari 2020 is ook de gemeente Herent van start gegaan met de Kinderopvangzoeker. Zoals eerder al het geval was voor Stad Leuven, dienen ouders hun aanvraag voor kinderopvang voortaan in te brengen via de website www.kinderopvanginmijnbuurt.be. Uit de opvanginitiatieven in Herent kan u Kids & Co als keuze aanduiden. U kan via die site uw vraag verder specifiëren naar periode en de dagen dat u opvang wenst.

Na ontvangst van de aanvraag zal u zo snel mogelijk geantwoord worden of er een beschikbare plaats is of niet. Indien er plaats is, wordt u uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakend gesprek. Indien u daarna een plaats wil reserveren, ontvangt u het Huishoudelijk Reglement, en een overeenkomst in twee exemplaren op uw thuisadres. De inschrijving wordt definitief door het terugsturen van een door u getekend exemplaar van de overeenkomst en de betaling van de waarborgsom.