Bij VZW Kids & Co werken dagelijks in totaal 19 à 20 collega’s in loonverband. Omdat het nieuwe decreet voorschrijft dat alle IKG-kinderdagverblijven met 19 opvangplaatsen of meer op termijn enkel nog met personeelsleden zullen kunnen werken, hebben we ervoor gekozen om meteen met zo’n structuur te starten.

Wij vinden het ook belangrijk dat op elk ogenblik er een voldoende aantal kinderbegeleiders aanwezig is. Elke groep wordt begeleid door 3 kinderverzorgsters die zich uitsluitend op de begeleiding van de kinderen kunnen toeleggen, aangevuld met 2 logistieke medewerkers. Daarnaast neemt Kim het dagelijkse beheer en coördinatie voor haar rekening. Joep zorgt voor de financieel-administratieve kant. De regelgeving schrijft voor dat er 1 begeleider is per schijf van 9 kinderen, en zelfs 1 per schijf van 14 (!) kinderen tijdens het rustmoment. Bij ons zijn er het grootste deel van de dag 3 begeleiders aanwezig, waardoor we bij volledige bezetting aan 1 begeleider per 5,55 kinderen zullen zitten. Door meer begeleiding in te zetten, kunnen we meer met de kinderen bezig zijn. Ook houden we op deze manier wat ruimte in de planning, waardoor bij ziekte van een personeelslid of een andere onverwachte gebeurtenis, we nog altijd opvang van kwaliteit kunnen bieden.

Hieronder vind je een korte presentatie van ons team

Vereecken Kim:

    • Voorzitter VZW Kids & Co
    • Verantwoordelijk voor het dagdagelijks beheer
Kim in Mechelse

Van Lishout Joep

    • Penningmeester-secretaris VZW Kids & Co
    • Verantwoordelijk voor de boekhouding en personeelszaken
Joep

Medewerk(st)er(s):

Calluy Iris

Celis Winnie

Decoen Alyssia

De Graef Anneke

Hellings Kirsten

Janssens Jessica

Janssens Laila

Laermans Dorien

Ligterink Liesa

Nshuti Naila

Pipeleers Soon

Reniers Margot

Ringoet Stefanie

Ruelens Melissa

Sellekaerts Nathalie

Vanhooydonck Nathalie

Van Kesteren Rani

Van Rechem Bo

Van Roosendael Katrijn

Van Uffelen Eva

Van Woensel Liesje

Verhaeghe Marie